Autorzy Wydawcy Tematy Serie

ŚWIATY KULTURY - WYDAWCOM CZYICHŚ ŚWIATÓW01.02.2014

* Małym Wydawcom - pomogę przy wydaniu książki: redakcja, grafika, skład, przygotowanie do druku - są w moim zasięgu.

* Różnym Wydawcom - daję pod rozwagę: zamiast konkurować, podejmijmy współpracę; wielkie sieci zmiatają nas z rynku - czas pomyśleć o alternatywnej sieci dystrybucyjnej; jedynie razem będziemy stanowić siłę mogącą tworzyć nową jakość.

* Wszelkim Twórcom - proponuję wspólną działalność promocyjną: stoisko na targach, występy na kiermaszach, piknikach, akcjach i aukcjach - mam ku temu sprzęt i transport.